Llicències

Explicació de les llicències

Posar les vostres obres sota una llicència de Creative Commons no significa que aquestes obres perdin els drets d’autor, al contrari, és una manera d’exercir-los i poder oferir alguns drets a terceres persones en determinades condicions. Quines condicions? Aquest espai web us ofereix escollir o unir les condicions de la llista següent. Hi ha un total de sis llicències Creative Commons per escollir:

Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.

No Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Sense Obres Derivades (No Derivate Works): L’autorització per explotar l’obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.

Compartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Amb aquestes quatre condicions combinades es poden generar les sis llicències que podeu triar:

by_petit Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal (amb anglès)

by-nc.eu_petit Reconeixement – No Comercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal (amb anglès)

by-nc-sa.eu_petit Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal (amb anglès)

by-nc-nd.eu_petit Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal (amb anglès)

by-sa_petit Reconeixement – Compartir Igual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal (amb anglès)

by-nd_petit Reconeixement – Sense Obra Derivada (by-nd): Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal (amb anglès)

Obtenció de la llicència

Un cop feta l’elecció tindreu la llicència adient per a la vostra obra expressada de tres formes:

  • Commons Deed: És un resum fàcilment comprensible del text legal amb les icones rellevants.
  • Legal Code: El text legal complert en què es basa la llicència que heu triat.
  • Digital Code: El codi digital o metadades, que pot llegir la màquina i que serveix perquè els motors de cerca i altres aplicacions identifiquin la vostra obra i les condicions d’ús.

Utilitzant la llicència

Un cop escollida la llicència heu d’incloure el botó Creative Commons “Alguns drets reservats” al vostre lloc, a prop de la vostra obra. Aquest botó estarà enllaçat amb el Commons Deed, de forma que tothom pugui estar informat de les condicions de la llicència. Si trobeu que la llicència ha estat violada, llavors tindreu les bases per poder defensar els vostres drets.