Ressenyes sobre CC: Lawrence Lessig sobre les llicències CC

  De l'espisodi de la setmana passada:

  En les dues setmanes properes, explicaré dues noves iniciatives que definiran la nostra feina durant el proper any. I llavors el trajecte d'aquests escrits es dirigirà cap a la consideració d'algunes crítiques sobre el que hem fet i sobre a on anem. Estigueu atents, però no tingueu por: prometo que per Nadal hauré acabat!

  La història continua:

  Des del principi, hem tingut un eslògan senzill: "Alguns drets reservats." Una llicència de Creative Commons dóna permís per exercir alguns drets, però també permet a l'autor o al creador mantenir alguns drets. Així doncs, el significat d'una llicència BY-NC (Reconeixement-NoComercial) no és que l'autor no cedeixi mai els drets comercials. Al contrari, només significa que els drets comercials no s'ofereixen o "queden lliures" amb la llicència de Creative Commons. Per obtenir aquests drets, primer necessiteu demanar-ho a l'autor.

  Hi ha molta gent que mai no ens ha entès això. Han confòs "comú" amb "comunista." Han suggerit que creiem que els artites no necessiten menjat. Però no hi ha res en la nostra missió que vagi contra el benefici dels artistes sobre la seva obra. Al contrari, des del principi el nostre missatge ha estat que almenys per a algunes obres creatives i alguns artistes, la difusió que ofereix una llicència de Creative Commons pot ajudar l'artista a beneficiar-se de la seva obra.

  Avui anunciem un projecte per fer aquest missatge més clar. En els propers sis mesos, desenvoluparem una característica nova amb algunes de les llicències de Creative Commons per pemetre als creadors afegir enllaços que facilitin als usuaris a explotar comercialment les obres.

  Aquest projecte rep el nom de "cc.com" i mentre encara estem perfilant els detalls, heus aquí la idea bàsica: Imaginem-nos que sou un músic feliç de compartir la vostra música de manera no comercial. Però, com la majoria, si algú treu un benefici de la vostra obra, voleu una part dels pastís. Així doncs mentre permeteu al públic l'ús no comercial de la vostra obra amb una llicència de Creative Commons, us reserveu els drets comercials. Però també seríeu molt feliços oferint els drets comercial a altres en unes determinades condicions.

  Vet aquí com podria funcionar cc.com. Aneu al lloc web de Creative Commons i seleccioneu una llicència de Creative Commons. Si en seleccioneu una amb l'element NoComercial, llavors tindreu l'opció d'optar per alguns dels socis que podrien oferir comercialment la vostra obra. (Alternativament, podríeu especificar un enllaç cap a vosaltres en el cas que es volgués demanar una llicència per a ús comercial.)

  Si seleccioneu un dels socis, el sistema us passaria al lloc web de l'associat per permetre-us especificar els termes comercials associats al vostre contingut. Aquesta informació s'afegiria a la llicència de Creative Commons com un enllaç al lloc de l'associat. El resum (Commons Deed) podria quedar d'una manera com aquesta:

  Així doncs, quan algú entri al vostre resum (Commons Deed), s'informarà dels drets que heu cedit al públic per a usos gratuïts i per gaudir de la vostra obra. Però alhora també se li oferirà un enllaç cap a un lloc on podrà comprar quelcom més del que s'ofereix gratuïtament. Aquest quelcom més podria ser més drets. Podria ser uns CDs. O pordria ser qualsevol cosa que vosaltres o els nostres socis hàgiu decidit que té interés oferir mitjançant l'enllaç del Commons Deed.

  Creative Commons no portarà aquests llocs comercials. Exceptuant la selecció dels socis en els quals confiarem, no tindrem res a veure en qualsevol transacció comercial. El nostre objectiu serà simplement el d'oferir un altre enllaç entre l'artista i el fan, per tal que l'artista pugui beneficiar-se més directament de la seva creativitat.

  Ja estem manipulant la tecnologia perquè això funcioni. Estem començant a parlar amb socis potencials. Encara hi ha molta feina per fer. Però estic segur que, en els propers 6 mesos, engegarem aquesta important nova iniciativa de Creative Commons, amb el suport, estic segur, de molts creadors importants.

  La propera setmana us explicaré una segona iniciativa que engegarem al llarg de l'any vinent. Aquesta segona iniciativa serà important per a Creative Commons i, a la vegada, serà critica per a l'ecologia de la creativita en general. Estigueu atents.

  Un nota final sobre la recollida de fons: Ha costat molt, però he convençut al meu personal a redistribuir la samarreta original de Creative Commons, amb una modificació lleugera, però important. Comproveu-ho aquí.

  I compreu-ne milions per als vostres amics aquí

  (traducció Ignasi Labastida i Juan)

Creative 		           Commons License
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència Creative Commons si no s'hi indica el contrari