Ressenyes sobre CC: Què és Science Commons?

  La setmana passada us viag dir que en la ressenya d'aquesta setmana expliacria que és Science Commons. Deixeu-me que us presenti John Wilbanks, director executiu de Science Commons. Aquí teniu la seva descripció:

  El projecte Science Commons (SC) es va donar a conèixer a principis de 2005. SC és una part de Creative Commons (CC) – penseu en nosaltres com uns subsidiaris d'un únic propietari – explotant l'èxit sorprenent de les llicències de CC, especialment la comunitat de CC i el projecte iCommons. Pero també, som una mica diferents. Mentre que CC se centra en els creadors individuals i els seus drets, SC, per necessitat, té un enfocament més ampli. Una de les causes d'aquesta necessitat és, per exemple, el fet que la majoria dels científics firma acords com a empleat assignant drets de propietat intel·lectual a una institució amfitriona. Un altre exemple és el fet que les revistes científiques soliciten generalment que els autors cedeixin els seus drets i ells entusiasmats ho fan a canvi de citacions en les anomenades revistes "d'impacte alt”. Existeix un veritable problema col·lectiu aquí: no hi ha cap individu ni cap institució amb incentius suficientment forts per canviar el sistema.

  Però el sistema provoca problemes en les comunitats científiques i acadèmiques. Els articles científics es troben tancats darrera de tallafocs, durant un temps molt superior als retorns ecònomics que obtenen els editors. Això suposa que l'article més important i novedós sobre recerca en SIDA no es pot redistribuir ni molt menys traduir a altres idiomes (on podria inspirar a un investigador local a resoldre un problema local). Les dificultats en què ens trobem en relació a "l'accés obert” de les publicacions són fàcilment comparables a les que es presenten quan considerem l'accés a les eines i a les dades. Investigacions publicades indiquen que quasi la meitat de tots els genetistes no han pogut validar la recerca dels col·legues degut a problemes de secretisme i friccions legals.

  Per tant Science Commons tracta aquests problemes: articles inaccesibles de revistes, eines tancades per contractes, llicències de patents socialment irresponsables i dades enfosquides per la tecnologia o acords de llicència per a l'usuari final. Tot això ho hem traduït a projectes, treballant en tres espais diferents: publicació (cobertes per drets d'autor), llicències (cobertes per patents i contractes) i dades (cobertes únicament per contracte en els EUA). Treballem en acords entre contribuents i receptors d'ajuts, entre universitats i investigadors i entre contribuents i universitats – tots al servei d'obrir el coneixement científic, les eines i les dades per ser reutilitzades. També promovem la utilització de llicències de CC en les publicacions científiques, creient que els textos científics han d'estar disponibles per a tothom i arreu, no simplement disponibles per a aquella gent amb recursos suficients per permetre's les despeses de suscripció.

  El Projecte de Publicació

  La comunicació acadèmica en l'àmbit de les ciències generalment implica tres components: dades generades per l'experimentació, un article revisat per un igual explicant i interpretant les dades i les metadades que descriuen o interpreten les dades fonamentals o l'article. Tradicionalment, els editors de les publicacions eren en principi els responsables de recollir, distribuir i arxivar aquesta informació.

  Internet i les xarxes digitals associades han creat un ventall d'oportunitats i de reptes per canviar la decisió sobre quina informació és emmagatzemada i comunicada, quan i com es comunica i com es descriu amb metadades per facilitar-ne la utilització i la reutilització. Science Commons es dedica a utilitzar l'experiència legal i tècnica per ajudar als investigadors científics a fer el millor ús possible d'aquestes noves tecnologies de la comunicació. Per exemple, alguns editors científics que experimenten nous models de comunicació acadèmica necessiten que els autors d'articles revisats per iguals ofereixin aquests textos subjectes a una llicència de Creative Commons. Entre aquests editors s'inclouen la Public Library of Science, BioMed Central i Springer OpenChoice.

  Science Commons també ha reunit un grup de treball per discutir sobre altres mitjans per relacionar millor els articles de recerca amb les dades i per normalitzar les metadades associades a ambdós components.

  El Projecte de Llicència

  En l'àmbit de les llicències, dirigim la nostra tasca en les contribucions econòmiques per a la recerca en malalties. Aquesta recerca implica una gran quantitat de ciència bàsica duta a terme per molts individus en un rang divers d'institucions, tant públiques com privades i cadascuna amb polítiques diferents sobre els drets en propietat intel·lectual, amb diferents acords en les llicències i, fins i tot, amb contribuents diversos. Quan la recerca comença a donar indicis que atrauen l'atenció de companyies farmacèutiques, seria desitjable (tant en remuneració com també en suport de l'interès i participació d'aquestes companyies) poder oferir a les empreses farmacèutiques un paquet eficient de drets que cobrissin els permisos bàsics necessaris per transformar la recerca en medicines viables i règims de tractament. La pràctica actual certament no permetrà els beneficis de “compra en un únic lloc.”

  Utilizant la recerca en la malaltia de Huntington com un cas d'estudi, Science Commons explora un “grup de tecnologia” que combinarà la conservació dels drets sobre la propietat intel·lectual, el pool de patents i altres mètodes relacionats amb el paquet de drts. Estem avaluant la tipologia de problemes causats per la fragmentació de drets, un rang de possibles solucions legals a aquest problema (incloent termes obligatoris en els acords amb el contribuent), el dissny institucional del grup o conservació i la pregunta sobre quina institució hauria de ser la més adient per administrar aquest grup o conservació. Tot i que el projecte està enfocat a produir un mètode para millorar el problem en el cas de la malaltia de Huntington, esperem poder oferir unes pautes per resoldre aquests problemes de manera més general.

  El projecte de Dades

  En els EUA, no existeix un dret sobre la propietat intel·lectual de les dades (aquest dret existeix a la Unió Europea, tot i que l'evidència criexent que no era necessari). Tanmateix les expansions actuals en la llei de propietat intel·lectual podrien generar un conjunt nou i complet d'obstacles per compartir dades entre científics o amb el públic. L'extensió dels drets de propietat intel·lectual cap a les bases de dades probablement donarà com a resultat el tancament de dades bàsiques sota clau, l'encariment o la facilitat d'incloure-les en acords més restrictius en les llicències d'ús.

  Addicionalment, hi ha una evolució en l'economia del malbaratament de dades on les dades en brut no són accesibles; els científics són cautelosos pels riscs de perdre el control sobre les dades o estan subjectes a requerimients institucionals que obliguen a una aproximació tancada. Está implícit en el conjunt de dades les respostes a les preguntes que l'investigador potser no havia especificat – respostes que són una conseqüència de la capacitat de processament de l'experiment. Aquestes dades podrien ser reutilitzades moltes vegades si s'anotessin i es preservessin adequadament. Això, però, requereix un canvi cultural entre els científics, no un canvi tècnic motoritzat pels advocats.

  El Projecte de Dades de Science Commons té dos aspectes. Primer, afirmem que les dades no haurien d'estar protegides per la llei de propietat intel·lectual. Com a part d'aquest projecte oferim recursos per proveïdors de bases de dades que lluiten contra les llicències. Segon, estem buscant millorar l'economia de les dades col·laborant en la construcció d'una xarxa integrada de dades, textos, eines i polítques amb l'objectiu explícit de facilitar la recerca de malalties del cervell – NeuroCommons.

  John Wilbanks
  http://science.creativecommons.org

  (traducció Ignasi Labastida i Juan)

Creative 		           Commons License
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència Creative Commons si no s'hi indica el contrari