Ressenyes sobre CC: Lawrence Lessig sobre nous projectes

  De l'episodi de la setmana passada:

  Més projectes nous.

  La història continua

  I doncs, què hi ha de nou? Cap a on anem ara? Quins projectes podria fer Creative Commons i li agradaria fer amb el suport de la campanya de recollida de fons?

  En aquest penúltim missatge, explicaré dos projectes que ens agradaria engegar. Això no és un anunci formal. Si em pregunteu sobre aquests projectes fora d'aquest missatge, en negaré qualsevol coneixement. Ambdós encara estan lluny per aconseguir el suport per engegar-los però no prou lluny per no poder ser anunciats. El que els pot fer traspassar aquest límit és la reacció important de suport que poden rebre per part vostra (o dels vostres amics). I ara és el moment quan necessitem aquest suport.

  Un wiki de domini públic

  Un projecte que estm molt a prop d'anunciar conjuntament amb la saviesa i la perícia del projecte de la Wikipedia amb l'extraordinària previsió d'una important organització legal amb l'intent d'ajudar a clarificar els límits del domini públic. El projecte funcionaria d'una manera com aquesta: Aquest organització de finalització de drets (i ara no podem dir quina serà) ens oferiria un munt de dades sobre els autors en un determinat país. Aquesta informació inclouria llibres publicats per aquests autors, les dates de naixement, i si estan disponibles o són rellevants, les dates de defunció. Utilitzant aquesta informació, podríem determinar quines obres es troben en el domini públic. El problema és que les dades sobre si un autor ha mort o no són normalment incompletes o imprecises. Per tant la qüestió és com hem de completar aquestes dades mitjançant un procés comunitari que pot afegir molt valor a aquesta base de dades.

  Entrem als ideals d'un wiki. A través d'un lloc portat per els afiliats a Creative Commons en el país en el qual treballem, construiríem una comunitat dedicada a "redescobrir el domini públic en el país X." Aquesta comunitat desenvoluparia els procediments per actualitzar les dades sobre l'estat d'una obra referent al domini públic— procediments per establir nivells de confiança en la precisió d'aquestes dades, per exemple, abans de ser afegides al wiki. La comunitat també estimularia la introducció de dades noves per ser incloses a la base de dades, com per exemple les ressenyes dels llibres dels autors, enllaços als llocs on es poden comprar els llibres així com biografies dels mateixos autors. Imaginem aquest lloc com una mina d'or d'informació sobre l'autoria en un país X, dedicant una especial atenció en obres difícils de trobar o descatalogades d'autors antics i per tant generant un interès nou en aquestes obres.

  Llavors faríem un conjunt d'APIs — bàsicament interfícies per a la base de dades— que qualsevol pugui utilitzar per consultar la base de dades i obtenir informació sobre una determinada obra. Per exemple, qualsevol podria demanar, gratuïtament, si un determinat llibre d'un determinat autor es troba en el domin públic o no, i llavors la base de dades retornaria una resposta amb alguna indicació sobre el nivell de confiança. (P. ex., "Amb un 95% de confiança, podem dir que aquest llibre és al domini públic.") Aleshores aquestes dades podrien ser emprades per tothom per decidir quins llibres es poden posar a disposició del públic lliurement a través d'Internet o quins permisos són necessaris per ser utilitzats en una classe.

  Aquest projecte, anomenat WikiPD, acaba de rebre fons per començar. Nosaltres necessitem un important suport públic per comprometre'ns. Per tant aquí teniu la preguntar: Ho hem de fer?

  Retornant els drets d'autor

  El segon projecte en el qual hem estat treballant cautelosament és un pla per oferir als creadors una oportunitat per recuperar els drets que van cedir fa uns anys allò on la llei els ho permeti. D'acord amb la llei de propietat intel·lectuals dels EUA, un creador té el dret de "finalitzar" qualsevol cessió de drets que hagi fet, un cop transcorreguts 35 anys d'aquesta cessió. Tanmateix, per fer-ho cal seguir una sèrie boja de passos complexos que la majoria de creadors simplement no té el temps ni el coneixement per començar-los. Per tant, la llei ofereix aquest dret als autors, però la llei és tan bojament complicada que els creadors tindrien una tasca ben difícil per poder-lo exercir.

  Nosaltres els podem ajudar en aquest tema. Durant el darrer any, hem estat elaborant un programa informàtic — una mena d'assistent per a aplicacioms de finalització de cessions— que els creadors podrien utilitzar per conèixer si tenen drets que poden reclamar i ajudar als autors a reclamar aquests drets. Emprant el nostre assistent, un creador entraria la informació sobre la seva cessió de drets. Llavors el programa li indicaria si hi ha alguna possibilitat. I si el creador volgués, el sistema transferiria el cas a una assitència jurídica o als Volunteer Lawyers for the Arts (advocats voluntaris per a les arts), amb la qual cosa, amb l'ajuda d'un advocat especialitzat, el creador prodria reclamar els seus drets. Oferiríem aquesta eina gratuïtament. I mentrestant, és clar, oferiríem als creadors la llibertat de cedir els drets que recuperin mitjançant les llicències de Creative Commons, però no seria un requeriment. Tot el contrari, el nostre únic objectiu és fer la llei senzilla per tal que funcioni millor per a la gent a la qual es vol intentar beneficiar: els creadors.

  Aquest projecte sorprendrà a alguns— a aquells que pensen (erròniament) que estem en contra dels drets d'autor. De fet, en la meva opinió, aquest projecte és la millor expressió dels ideals de Creative Commons: Trobar una manera per fer la llei més senzilla en ser utilitzada i trobar una manera perquè els creadors obtinguin el que volen més fàcilment.

  Aquest projecte també necessita un suport substancial. Hauríem de tenir una versió beta a principis de febrer. Però per provar i implementar el projecte necessitarem una infraestructura important. Vet aquí una altra raó per la qual heu de clicar en l'enllaç de suport a la part inferior. O millor encara, una altra raó per la qual hauríeu d'enviar aquest enllaç a 10.000 amics vostres. Si aconseguim que aquests projectes tirin endavant, necessitem construir la intraestructura necessària. I mentre alguns treballen per arreu amb el mateix salari que tinc a CC (ie, res!), no tothom del nostre personal es pot permetre aquest tipus de compormís. Per tant cliqueu-hi i doneu-hi suport, o envieu un missatge demanant el suport d'altres.

  La setmana vinent, el darrer d'aquests missatges.

  (traducció Ignasi Labastida i Juan)

Creative 		           Commons License
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència Creative Commons si no s'hi indica el contrari