Festa grossa amb Creative Commons

new years 2006 - 63
New years 2006 – 63, CC BY M Glasgow

Avui, 1 d’octubre de 2013, Creative Commons té dos grans motius de celebració: fa exactament nou anys que aquesta organització posava a disposició del públic d’Espanya, en versions castellana i catalana, les seves llicències obertes de difusió de qualsevol tipus d’obra, adaptades a la legislació de l’Estat. Però avui també podem alegrar-nos d’un fet molt rellevant: la llengua de la Vall d’Aran ja forma part de Creative Commons i els sis models de llicència són d’accés lliure a través dels diversos webs territorials i internacionals de l’organització. Vegeu, a tall de mostra, la llicència de reconeixement. Aquesta versió aranesa de les llicències ha estat possible gràcies a la col·laboració del Conselh Generau d’Aran.

Vielha e Mijaran
Vielha e Mijaran, CC BY-SA Manuel Martin Vicente

Festa grossa, ben cert, perquè aquest nou impuls que rep la difusió i l’obertura del coneixement és un progrés innegable en la promoció de la cultura, de les llengües minoritàries com ho és l’aranès, de l’accés als avenços de la ciència i del saber en el sentit més ampli i amb un abast sense límits gràcies a Internet.
Celebració, doncs, a gran escala i en àmbits molt diversos. Creadors, investigadors, escriptors, professorat, mitjans de comunicació, organismes, entitats i associacions… i públic en general se’n poden sentir ben contents.

20120824261 Vielha des de Casau
Vielha des de Casau, CC BY-SA Xavier Estruch

1 octubre 2013 —